In de Regio

In de Regio

Om te komen tot een zo goed mogelijke belangenbehartiging voor het Waterlandse bedrijfsleven, wordt de PRO daar waar nodig vertegenwoordigd door (bestuurs)leden.

VOWA (overlegorgaan van Waterlandse ondernemersverenigingen)

De Vereniging Ondernemend Waterland behartigt de sociaal-economische belangen van het bedrijfsleven in de regio Waterland.

VOWA doet dat door het intensief onderhouden van contacten en deel te nemen aan overleggen met onder meer de Provincie, de Stadsregio Amsterdam, gemeenten, Kamer van Koophandel en VNO-NCW.  Tevens bevordert VOWA de onderlinge contacten tussen ondernemers.
De leden van VOWA zijn ondernemersverenigingen in de regio.

VOWA

Contact to Listing Owner

Captcha Code