Onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar keihard nodig

Onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar keihard nodig

Ruim een jaar zit hij nu op z’n post: Peter Reenalda, startte in augustus 2019 bij de Purmerendse ScholenGroep. Na een korte inwerkperiode nam hij het stokje als voorzitter van het College van Bestuur over van Kees Schouten. “En het is elke dag leuk” vertelt hij enthousiast, “onze leerlingen zorgen ervoor dat het nooit saai is.” De huidige vraagstukken als corona en de onrust rondom cartoons voegen daar nog een extra portie dynamiek aan toe.

“Onze scholen bieden een breed aanbod aan opleidingen en leerwegen”, steekt Reenalda van wal, “ons doel is om onze leerlingen optimaal op hun toekomst voor te bereiden en daarvoor is het nodig dat we ze een aantal algemene vaardigheden aanleren waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.”

Dat de wereld continu verandert is niets nieuws. Beroepen die tien jaar geleden nog heel gebruikelijk waren zijn aan het verdwijnen; nieuwe beroepen zullen ontstaan.  “Het is dus van groot belang dat we leerlingen leren hoe ze kunnen meebewegen met die veranderingen”, voegt hij toe. “Vaardigheden als communiceren, samenwerken en aanpassingsvermogen zijn nodig om leerlingen voor te bereiden op het werken in banen die nu misschien nog niet eens bestaan.”

Samenwerking

Om die reden zoekt de school samenwerkingen op allerlei gebied. “Ons lidmaatschap van de PRO is daar een onderdeel van”, legt hij uit, “we moeten als onderwijs af van het idee dat wij het allemaal het beste weten. Wij zijn goed in didactiek, het overbrengen van kennis; wat bedrijven nu en in de toekomst nodig hebben, die kennis zit vooral bij de ondernemingen zelf. We hebben elkaar dus keihard nodig, om leerlingen de juiste kennis bij te brengen, en om ze te laten ‘proeven’ van alle mogelijkheden d.m.v. stages.”

Een initiatief dat daar goed bij aansluit is de nieuwe leervorm voor 10-14 jarigen die de PSG in samenwerking met stichting CPOW aan het opzetten is. “Met deze vorm van onderwijs bieden we kinderen als het ware een verlengde oriëntatieperiode. Hierdoor voorkomen we dat kinderen te vroeg een richting kiezen; in veel gevallen is er namelijk meer tijd nodig om eruit te halen wat erin zit”, aldus de schooldirecteur. “Opvoeden en onderwijs, het is vaak vooral geduld hebben.”

Coronacrisis

Het afgelopen jaar heeft de school zelf in praktijk gebracht wat ze de leerlingen bijbrengen: meebewegen met de veranderingen in de maatschappij. Schoolsluitingen, online onderwijs, bezettingsproblemen doordat medewerkers in quarantaine zaten, alles kwam in hoog tempo voorbij en als je nét alles rond had, veranderde het weer. “De maatschappelijke waardering voor ons beroep is er niet altijd, nu werd ineens zichtbaar hoe cruciaal de scholen zijn voor het door laten lopen van de maatschappij.” Hij besluit: “Het online onderwijs is te doen, maar het gaat niet vanzelf, je moet je daar als leerkracht wel in bekwamen. We proberen snel te leren en te blijven doen wat we altijd deden: lesgeven, begeleiden én toetsen. Het gaat steeds beter en het is goed om te zien dat docenten ook in het online lesgeven plezier in hebben.”

#wijzijnpro

Share this post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Contact to Listing Owner

Captcha Code