Over de PRO

Over de PRO:

Op de eerste plaats willen we benadrukken dat de PRO een belangenbehartiger is en geen visitekaartjes- of borrelclub. De PRO is continue in overleg met onder andere de gemeente, scholen en opleidingsinstituten, VNO-NCW, provincie, Metropoolregio Amsterdam (MRA) en omliggende ondernemersverenigingen. Dit om de belangen van onze leden te behartigen en veilig te stellen. Deze belangen zijn soms direct zichtbaar maar soms ook op lange(re) termijn. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor het aantal bedrijfspanden, scholing en gemeentelijke visies. Daarnaast onderhoudt de PRO nauwe banden met onder andere Koninklijke Horeca en de Purmerendse Centrum Ondernemers (PCO). Het spreekt voor zich dat we tevens actief zijn op het vlak van netwerken door middel van netwerkborrels, bedrijfsbezoeken en andere evenementen. Deze versterken het onderlinge netwerk van onze leden. Dankzij deze activiteiten voelen de PRO-leden zich vaak goed met elkaar verbonden. Bovendien weten ze elkaar sneller te vinden.

De laatste jaren kent de PRO een opvallende stijging van het aantal jonge(re) leden. De PRO junior club, de groep van ‘jonge honden’ binnen de PRO, bestaat momenteel uit ongeveer 35 personen).

 • Platform voor netwerken. Het platform bij uitstek om met elkaar te ‘netwerken’.
 • Kennis- en ervaringsoverdracht. Met elkaar weten wij veel.
 • Belangenbehartiging. Voor nu en in de toekomst.
 • Purmerend Promotie. De PRO promoot Purmerend actief als ideale vestigingsstad.
 • Groei van het aantal leden: met behoud van de kwaliteit.
 • Van kennis geven naar ervaringen delen: leren van elkaar.
 • Dé belangenbehartiger zijn en blijven.
 • Verantwoording afleggen, vooraf en achteraf.
 • Verbeteren bereikbaarheid: over de weg, openbaar vervoer en digitale snelweg.
 • Van Groei naar Bloei: aansluiten bij de Gemeente Purmerend.
 • De samenwerking versterken tussen de 3 O’s: overheid, ondernemers en onderwijs.
 • Laag drempelig zijn: iedereen mag zich aansluiten.

Het aantal evenementen en projecten wat we – eventueel samen met andere
ondernemersverenigingen – uitvoeren is zeer uitgebreid. Enkele projecten die via onder
andere de PRO en stichting Purmerend 2000 Plus (onder wiens paraplu de PRO valt)
lopen zijn onder meer de 3 O’s (Onderwijs, Overheid & Ondernemers), Wonen Boven
Winkels, Stadspromotie/City marketing, Purmerend Werkt (inmiddels Waterland Werkt),
Denktank duurzaamheid, Lokaal kerstpakket en de NV Purmerend.
Goed om te weten is dat de naam Regio niet voor niets in onze naam zit. De PRO is er
niet alleen voor Purmerendse bedrijven. Ook bedrijven uit de regio, zoals uit Beemster,
zijn lid van de PRO.

De PRO is zo georganiseerd dat er meerdere commissies en werkgroepen zijn. De
bestaande werkgroepen zijn: Werkgroep bedrijventerreinen (WGB),
Ondernemersprijscommissie, Evenementencommissie, Juniorcommissie,
Ledencommissie en de Promotie & communicatiecommissie. Om een voorbeeld te
geven van de werkwijze: de werkgroep bedrijventerreinen beheert samen met de
gemeente en politie de bedrijventerreinen in de stad.

Contact to Listing Owner

Captcha Code