logo

Purmerendse Regio Ondernemers

Over PRO:

Periodiek herijken ondernemingen de Missie en Visie en daarbij horende Strategie. Zo ook de PRO. Onze wereld verandert in enorm tempo. De generatie die na 1990 is geboren, groeit op in een dorp dat “de wereld’ heet. Nieuwe communicatie- en distributiekanalen eisen een onmiddellijke plaats in de strategie van nieuwe én traditionele organisaties. De klant verovert de controle. Maar met inventiviteit, flexibiliteit en de juiste instrumenten, zet elke ondernemer deze nieuwe rolverdeling om in winst voor álle partijen. De PRO: onderkent deze belangrijke trends en ontwikkelingen, zij vormen de basis en de kaders voor de Missie, de Visie en de Strategische doelstellingen van de PRO.

Missie

Het verbeteren van het ondernemersklimaat in de Purmerendse Regio. Dat doen wij via de 4 pijlers (visie):

 1. Platform voor netwerken. Wij bieden ondernemers het platform bij uitstek om met elkaar te ‘netwerken’.
 2. Kennis- en ervaringsoverdracht. Met elkaar weten wij veel, dat delen wij met elkaar.
 3. Belangenbehartiging. Wij zijn en blijven de grootste ondernemersvereniging in de regio.
 4. Purmerend Promotion. De PRO promoot Purmerend actief als ideale vestigingsstad.

Strategische doelen voor de komende tijd:

 • Groei van het aantal leden: met behoud van de kwaliteit.
 • Van kennis geven naar ervaringen delen: leren van elkaar.
 • Dé belangenbehartiger zijn en blijven.
 • Verantwoording afleggen, vooraf en achteraf.
 • Verbeteren bereikbaarheid: over de weg, openbaar vervoer en digitale snelweg.
 • Van Groei naar Bloei: aansluiten bij de Gemeente Purmerend.
 • Laag drempelig zijn: iedereen mag zich aansluiten.

Purmerendse Regio Ondernemers
Postbus 455
1440 AL Purmerend

Tel:     0299 - 411098
Mail:    info@pro-site.nl

pro-footer


© 2014 - 2019
Purmerendse Regio Ondernemers