logo

Purmerendse Regio Ondernemers

Activiteiten

Gezellig borrelen en kennismaken in de Biznizbar
Om onze leden in staat te stellen elkaar op een plezierige manier te ontmoeten (en het al dan niet over het werk te hebben) organiseert PRO: op elke eerste donderdag van de maand de PRO: Biznizbar. De Biznizborrels worden mede mogelijk gemaakt door een gastbedrijf, een collegaondernemer binnen de PRO:. Vast onderdeel - en hooggewaardeerd - is de presentatie en het proeven van het "bier van de maand" door bierkenner en enthousiast Linda Arents, de drijvende kracht achter ons gastlokaal Café De Bonte Koe.

Maak kennis met andere branches tijdens een bedrijfsbezoek
Zou u ook wel eens willen kijken hoe een ander het nu doet in zijn onderneming? Vele ondernemers van de PRO: hebben in de afgelopen jaren de deuren van hun bedrijf opengesteld voor een bezoek van de leden van de ondernemersvereniging. Zo zijn we onlangs met een grote groep PRO: ondernemers te gast geweest bij Betronic en enkele maanden daarvoor mochten we zien hoe een cursus bedrijfshulpverlening in zijn werk gaat bij ABC Trainingcenter/VAK Bedrijfshulpverlening in het bedrijvenverzamelgebouw van Peacock. Deze bezoeken zijn altijd zeer interessant en leerzaam en worden afgesloten met een hapje en een drankje welke ons door de gastheer/-vrouw wordt aangeboden.

Laat u informeren over een specifiek onderwerp
Het bestuur van de PRO: wordt ondersteund door de commissie “Support”. Deze commissie speelt in op de actualiteit en organiseert regelmatig bijeenkomsten waarbij onderwerpen behandeld worden die op dat moment in het nieuws zijn. Dit kan een nieuwe wetgeving betreffen of zaken waar u als ondernemer in uw bedrijf mee te maken heeft. Deze onderwerpen worden zo mogelijk voorbereid door leden van de PRO: die deskundig op het betreffende gebied zijn, of er wordt een gastspreker uitgenodigd. In het komende seizoen organiseert de commissie in samenwerking met de commissie “Ledenwerving” een grootschalig evenement met workshops waarbij u als deelnemer op een zeer interactieve wijze geinformeerd wordt over diverse onderwerpen.

Ontmoet en laat uw stem horen tijdens de ledenbijeenkomsten
Meerdere keren per jaar vinden er ledenbijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten vinden meestal plaats in het Hamspshire Hotel Waterland, alwaar de leden geinformeerd worden over de lopende zaken binnen de vereniging. Soms wordt er een gastspreker uitgenodigd en altijd wordt de bijeenkomst afgesloten met een gezellig diner, waarbij de leden gelegenheid hebben om elkaar uitgebreid te spreken.Eén keer per jaar is deze bijeenkomst een Algemene Ledenvergadering, waarbij volgens een vastgestelde agenda de officiele aangelegenheden van de PRO: aan de orde komen. Te denken valt aan bestuursmutaties, financiële enz. Dit is de gelegenheid om uw stem uit te brengen over formele besluiten.

Luid het nieuwe jaar feestelijk in!
De PRO: nieuwjaarsreceptie is een zeer populaire activiteit van de Purmerendse ondernemers en alle betrokken organisaties. In een heel feestelijke ambiance wordt de ondernemer van het jaar gekozen, wordt er geproost op het nieuwe jaar en is er gelegenheid voor een dansje. Vast onderdeel is een toespraak van de burgemeester of wethouder, alsmede een woordje van de voorzitter van de PRO:. Het is een evenement waarover het hele jaar nog gesproken wordt!

Purmerendse Regio Ondernemers
Postbus 455
1440 AL Purmerend

Tel:     0299 - 411098
Mail:    info@pro-site.nl

pro-footer


© 2014 - 2019
Purmerendse Regio Ondernemers