logo

Purmerendse Regio Ondernemers

Ondernemersprijs

fort

In 1986 nam de toenmalige IBG het besluit jaarlijks een prijs toe te kennen aan die vrouw, man of organisatie die zich gedurende het afgelopen jaar of gedurende een reeks van jaren heeft onderscheiden door het leveren van een positieve bijdrage aan het bedrijfseconomische klimaat in Purmerend. 

Na de zomervakantie worden de PRO:leden opgeroepen kandidaten aan te dragen vergezeld van hun motieven waarom dat bedrijf de prijs verdient. De kandidaten kunnen zowel PRO:leden als niet-Pro:leden zijn. Een jurycommissie selecteert daaruit 5 genomineerden, die direkt daarna bekend worden gemaakt. De genomineerde bedrijven, die al voor den deel winnaar zijn, krijgen vervolgens de gelegenheid zich te presenteren. De jurycommissie maakt uiteindelijk een keuze. De winnaar wordt vervolgens op het nieuwjaarsfeest van de PRO:, altijd de tweede zaterdagavond van het nieuwe jaar, prominent gepresenteerd en wordt het juryrapport bekend gemaakt.

Waar moet die winnaar aan voldoen?

1. Het leveren of geleverd hebben van een bijzondere prestatie bij innoverende activiteiten:
    • Maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen
    • Integriteit: Eerlijk ondernemen en zaken doen garandeert continuïteit 
    • Innoverend ondernemen met durf geeft een voorsprong
    • Moedig beleid bij economische tegenwind om de onderneming op stabiele koers te houden.

2. Een waardevolle bijdrage leveren of geleverd hebben aan de werkgelegenheid:
    • Stimuleren van opleiding en vorming werknemers
    • Veerkracht tonen in moeilijke tijden

3. Zich door het promoten van Purmerend als vestigingsplaats bijzonder verdienstelijk te hebben       gemaakt:
    • Goede bereikbaarheid zet Purmerend op de kaart
    • Aansprekende commerciële activiteiten zorgen voor spin-off
    • Gastvrijheid -> promotie van het vestigingsklimaat

4. Zich voor het georganiseerde bedrijfsleven bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt:
    • Verbinden stimuleert regionale bedrijvigheid
    • Kennis delen -> vergroot de som der delen.
    • Helpen -> eendracht maakt sterker

De jurycommissie bestaat uit 8 leden, de samenstelling is als volgt: 

 - commissievoorzitter, secretaris PRO
 - 2 bestuursleden PRO 
 - 2 ex-winnaars van de ondernemersprijs
 - 2 PRO-leden, die op basis van expertise en/of verdienste worden verzocht zitting te nemen
 - 1 Prominente externe deskundige 

Elk jaar wordt er een nieuwe commissie samengesteld, waarbij de PRO bestuursleden voor langere termijn roulerend zitting hebben.

De prijs bestaat uit een bronzen beeldje met inscriptie, een oorkonde met jury-rapport en een geldbedrag ad. € 5.000,00. Voor de helft van dit bedrag wordt door de prijswinnaar binnen de regio een 'goed doel' aangewezen. De andere helft van het bedrag gaat "in de personeelspot" om daarmee ook de medewerkers van het bedrijf te belonen voor deze prestatie.
 

Prijswinnaars:

- 2017 Fort Resort Beemster (cat. groot)
- 2017 Viskon Glas (cat. klein)
- 2016 Rijser Transport (cat. groot)
- 2016 Loodgietersbedrijf Sanders (cat. klein)
- 2015 Gebr. van 't Hek BV
- 2014 Knook Totaal Techniek BV
- 2013 Biercafé de Bonte Koe
- 2012 De Graaf Groep
- 2011 IS Group BV
- 2010 EWP Purmerend BV
- 2009 Koopman Optiek
- 2008 Jonk BV
- 2007 WebRegio Media
- 2006 Kweker
- 2005 Wijnimport J. Bart
- 2004 Hegron Cosmetics (juryrapport)
- 2003 Hilgers+Co Accountants en Belastingadviseurs
- 2002 Bouwbedrijf Gebr.Winkelaar (juryrapport)
- 2001 Waterland Ziekenhuis 
- 2000 Baanstede Dienstverlening 
- 1999 Dhr. Gerard Lankelma 
- 1998 Dhr. Ed Struijk 
- 1997 Dhr.Cees Vlaar 
- 1996 Voortman 
- 1995 Finish Profiles 
- 1994 Scholengemeenschap Koogmolen 
- 1993 Drukkerij Rijser 
- 1992 Groenhart 
- 1991 Holland Mechanics 
- 1990 Boots Frites 
- 1989 Bert Ooms 
- 1988 Karhof 
- 1987 TW-Mailservice 
- 1986 Henkes Senefelder

sanders2017

 

Purmerendse Regio Ondernemers
Postbus 455
1440 AL Purmerend

Tel:     0299 - 411098
Mail:    info@pro-site.nl

pro-footer


© 2014
Purmerendse Regio Ondernemers