Turbulente tijden

Turbulente tijden

Zo’n twee jaar zit directievoorzitter Eric Zwart nu op z’n post en nu al kan hij terugkijken op een turbulente periode. Samen met Rob de Neve vormt hij de directie van Rabobank Waterland en Omstreken.

“Ik vind het erg jammer dat we als leden van ondernemersverenigingen zoveel minder contact hebben in deze tijd”,  steekt Zwart van wal zodra we, op ruime afstand van elkaar, onze plekken aan de spreektafel  hebben ingenomen. “Toen ik hier net in Purmerend aan de slag ging waren juist die bijeenkomsten van de ondernemersverenigingen een goede manier om op een informele manier snel bekend te worden met de regio. Als nieuwkomer heb je daar echt profijt van.”

Dat bij de bank lokale verankering een vanzelfsprekendheid is blijkt ook wel uit het feit dat het niet ophoudt bij een lidmaatschap alleen: verschillende commissies van de PRO kunnen rekenen op de inzet van medewerkers van Rabobank en Eric zelf maakt deel uit van de jury van de VOWA ondernemersverkiezing. “Ik zie onze rol als Rabobank in de regio ook in het bij elkaar brengen van kennis en netwerk.”

Het is duidelijk: het samen optrekken in verschillende ondernemersverenigingen bouwt een stevig fundament voor gezonde ondernemingen. “Een belangrijke en niet te onderschatten functie van de PRO is om ondernemers samen te brengen, zodat ze elkaar kunnen helpen.” vervolgt Zwart, “Ook als je personeel hebt ligt de verantwoording voor het runnen van je bedrijf toch vaak bij jou alleen en dan heb je af en toe een sparringpartner nodig die begrijpt hoe dat is.”

Dat het afgelopen jaar voor veel ondernemers zwaar was zag ook Rabobank. “Als je je bedrijf moet sluiten vanwege de maatregelen is dat natuurlijk dramatisch. Er is echter ook veel inventiviteit en creativiteit losgekomen in verschillende sectoren. Over het algemeen zien we dat bedrijven die al bezig waren met hun online infrastructuur sneller konden inspelen op de veranderde omstandigheden.”

Maar er zijn meer trends te zien. “Goed eten heeft ook echt een herwaardering gekregen; nu mensen niet buiten de deur kunnen eten, kijken ze hoe ze die kwaliteit in huis kunnen halen. Die trend naar een gezonde lifestyle geeft kansen voor onze regio en dat is hoopgevend.”

Zwart is positief over de toekomst op langere termijn: “De, terechte, zorgen zitten vooral op de korte termijn. Hoe langer we te maken blijven hebben met maatregelen als maximale bezetting en sluiting, hoe groter het risico dat het voor individuele bedrijven niet goed afloopt. Maar er is echt veel veerkracht. We voorzien dat bestaande trends als digitalisering en robotisering door de crisis zullen versnellen en dat ondernemers daar hun voordeel mee doen. En de behoefte aan persoonlijk contact blijft, daar zijn we nu wel achter gekomen. Voor de langere termijn gaan we uit van een goed herstel en daar dragen we, waar mogelijk en verantwoord, graag zoveel mogelijk aan bij.”

#wijzijnpro

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Contact to Listing Owner

Captcha Code