Lid worden?

Waarom lid worden?

Op de eerste plaats willen we benadrukken dat de PRO een belangenbehartiger is en geen visitekaartjes- of borrelclub. De PRO is continu in overleg met onder andere de gemeente, scholen en opleidingsinstituten, VNO-NCW, provincie, Metropoolregio Amsterdam (MRA) en omliggende ondernemersverenigingen. Dit om de belangen van onze leden te behartigen en veilig te stellen.

Deze belangen zijn soms direct zichtbaar maar soms ook pas op lange(re) termijn. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor het aantal bedrijfspanden, scholing en gemeentelijke visies. Daarnaast onderhoudt de PRO nauwe banden met onder andere Koninklijke Horeca en de Purmerendse Centrum Ondernemers (PCO).

Het spreekt voor zich dat we tevens actief zijn op het vlak van netwerken door middel van netwerkborrels, bedrijfsbezoeken en andere evenementen. Deze versterken het onderlinge netwerk van onze leden. Dankzij deze activiteiten voelen de PRO-leden zich vaak goed met elkaar verbonden. Bovendien weten ze elkaar sneller te vinden.

Uiteraard snapt u dat we dit allemaal niet kunnen doen zonder leden. Het aantal leden bepaalt in welke mate we u als ondernemer (maar ook voor onze kinderen en of opvolgers) Purmerend naar het niveau van een geweldige ondernemersstad kunnen brengen.

We hopen dat we u als ondernemer lid mogen maken van de PRO, zodat u net als al onze andere leden trots kunt zeggen dat we samen bouwen aan de economische vooruitgang en toekomst van onze stad.

Het lidmaatschap van de PRO kost u slechts € 260, – per jaar. U bent daarmee (voor € 22, – per maand) er van verzekerd dat onze gemeenschappelijke belangen behartigd worden. Wanneer u halverwege het jaar lid wordt worden de lidmaatschapskosten pro rato berekend.

Klik hier om u als lid aan te melden.

Veel gestelde vragen

Ja, u kunt eenmaal vrijblijvend de bussinessborrel bezoeken. Neemt u hiervoor contact op met ons secretariaat middels secretariaat@pro-site.nl of 0299-411098.
Nee, een deel van uw contributie gaat naar Stichting Purmerend 2000 Plus en naar de VOWA (Verenigde Ondernemers Waterland).
Indien u nog vragen heeft over het lidmaatschap dan kunt u deze sturen naar secretariaat@pro-site.nl
Nee, de contributie wordt naar rato berekend. Wordt u in juli lid dan hoeft u voor het betreffende jaar slechts 6 maanden te voldoen.

Contact to Listing Owner

Captcha Code