Over de PRO:

De PRO is de ondernemersvereniging van de regio Purmerend en staat voor netwerken, kennis- en ervaringsoverdracht, belangenbehartiging en promotie van de Purmerend. Veel meer dus dan een visitekaartjes- of borrelclub. De PRO is continu in overleg met onder andere de gemeente, scholen en opleidingsinstituten, VNO-NCW, provincie, Metropoolregio Amsterdam (MRA) en omliggende ondernemersverenigingen. Dat doen we om de belangen van onze leden te behartigen en veilig te stellen. Deze belangen zijn soms direct zichtbaar, maar soms ook pas op lange(re) termijn. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor het aantal bedrijfspanden, scholing en gemeentelijke visies. Daarnaast onderhoudt de PRO nauwe banden met onder andere Koninklijke Horeca en de Purmerendse Centrum Ondernemers (PCO). Het spreekt voor zich dat we daarnaast ook actief zijn op het vlak van netwerken door middel van netwerkborrels, bedrijfsbezoeken en andere evenementen. Deze activiteiten versterken het onderlinge netwerk van onze leden. Daardoor voelen de PRO-leden zich vaak goed met elkaar verbonden en weten ze elkaar sneller te vinden.

De laatste jaren kent de PRO een opvallende stijging van het aantal jonge(re) leden. De PRO junior club, de groep van ‘jonge honden’ binnen de PRO, bestaat momenteel uit ongeveer 35 personen.

Goed om te weten is dat de naam Regio niet voor niets in onze naam zit. De PRO is er niet alleen voor Purmerendse bedrijven. Ook bedrijven uit de regio, zoals uit Beemster, zijn lid van de PRO.

Activiteiten

Ongedwongen netwerken en kennismaken tijdens de Biznizbar
Om onze leden in staat te stellen elkaar op een plezierige manier te ontmoeten organiseert PRO op elke eerste donderdag van de maand de PRO Biznizbar. De Biznizborrels worden mede mogelijk gemaakt door een gastbedrijf, een collega-ondernemer binnen de PRO. Vast onderdeel – en hooggewaardeerd – is de presentatie en het proeven van het “bier van de maand” door enthousiaste bierkenner Linda Arents, de drijvende kracht achter ons gastlokaal Café De Bonte Koe.

Maak kennis met andere branches tijdens een bedrijfsbezoek
Zou u ook wel eens willen kijken hoe een andere ondernemer het doet in zijn bedrijf? Vele ondernemers van de PRO hebben in de afgelopen jaren de deuren van hun bedrijf opengesteld voor een bezoek van de leden. Zo zijn we de afgelopen jaren op bezoek geweest bij o.a. Viskon Glas, Sligro Purmerend, Henry Willig en CarWash4All. Deze bezoeken zijn altijd interessant en leerzaam en worden afgesloten met een hapje en een drankje welke ons door de gastheer/-vrouw wordt aangeboden.

Laat u informeren over een specifiek onderwerp
Periodiek worden er kennissessies gehouden voor leden, zoals sessies over effectief leiderschap of over de Corona steunpakketten. Vindt u een specifiek onderwerp interessant en wilt u daar meer over weten, mail dan naar secretariaat@pro-site.nl.

Belangenbehartiging: laat uw stem horen tijdens de ledenvergadering
Een belangrijk aandachtsgebied van de PRO is belangenbehartiging. Projecten waar PRO de afgelopen periode nauw bij betrokken was zijn onder meer de 3 O’s (Onderwijs, Overheid & Ondernemers), Wonen Boven Winkels, Stadspromotie/City marketing, Purmerend Werkt (inmiddels Waterland Werkt), Denktank duurzaamheid, Lokaal kerstpakket en de NV Purmerend.

Eén keer per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering legt het bestuur volgens een vastgestelde agenda verantwoording af over de officiële aangelegenheden van de PRO. Dit is de gelegenheid om uw stem uit te brengen over formele besluiten en op te pakken onderwerpen.

Communicatie

De PRO communiceert door middel van verschillende kanalen met de achterban.

Nieuwsbrief
Leden ontvangen automatisch de nieuwsbrief. Deze verschijnt maandelijks en is gevuld met berichten over evenementen, bijeenkomsten en andere relevante zaken die spelen. Vast onderdeel van de nieuwsbrief is het ondernemersinterview waarin er een ondernemer uitgebreid wordt uitgelicht. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan kunt u mailen naar communicatie. Heeft u als PRO-lid interessante informatie voor de e-mail nieuwsbrief neemt u dan gerust contact op met ons via 0299 411098 of communicatie@pro-site.nl.

Social Media
De PRO is actief op verschillende social media kanalen. Volg ons op Linked InFacebook en Instagram.

Magazine ‘Regio Zaken’
Het ondernemersmagazine ‘Regio Zaken’ verschijnt negen keer per jaar in full colour en heeft een oplage van circa 6.000 exemplaren. Behalve de leden van de PRO ontvangen ondernemers (ingeschreven bij de KvK) in Purmerend, Beemster, Zeevang, gemeente Waterland en Edam-Volendam, evenals diverse andere ondernemingen en organisaties, het magazine gratis.

De gezamenlijke bedrijvenverenigingen informeren hun achterban via het medium ‘Regio Zaken’. Het magazine bevat veel boeiende onderwerpen over stad en regio en is dé spreekhuis voor ondernemend Purmerend en regio Waterland.

Welke onderwerpen leest u in het magazine ‘Regio Zaken’? Kijk op Regiozaken voor de actuele onderwerpen uit het jongste magazine.

Meer weten over ‘Regio Zaken’?

John Bontje
0299-393349/ johnbontje@rodi.nl

PIJLERS

 • Platform voor netwerken:
  Het platform bij uitstek om met elkaar te ‘netwerken’.
 • Kennis- en ervaringsoverdracht:
  Met elkaar weten wij veel.
 • Belangenbehartiging:
  Voor nu en in de toekomst.
 • Purmerend promotie:
  De PRO promoot Purmerend actief als ideale vestigingsstad.

 

STRATEGISCHE DOELEN VOOR DE KOMENDE TIJD

 • Groei van het aantal leden met behoud van de kwaliteit.
 • Van kennis geven naar ervaringen delen: leren van elkaar.
 • Dé belangenbehartiger zijn en blijven.
 • Verantwoording afleggen: vooraf en achteraf.
 • Verbeteren bereikbaarheid: over de weg, openbaar vervoer en digitale snelweg.
 • Van Groei naar Bloei: aansluiten bij de Gemeente Purmerend.
 • De samenwerking versterken tussen de 3 O’s: overheid, ondernemers en onderwijs.
 • Laagdrempelig zijn: iedereen mag zich aansluiten.

Aanmelden magazine Regio Zaken

Hier kunt u zich aanmelden om het magazine Regio Zaken te ontvangen.

Contact to Listing Owner

Captcha Code