Ondernemersprijs

Ondernemersprijs

Ieder jaar wordt er de PRO ondernemer van het jaar gekozen.

Er is een categorie groot en een categorie klein. De prijs wordt toegekend aan die persoon of organisatie die zich gedurende het afgelopen jaar of gedurende een reeks van jaren heeft onderscheiden door het leveren van een positieve bijdrage aan het bedrijfseconomische klimaat in Purmerend.

Leden van PRO worden opgeroepen om, met motivatie, kandidaten voor te dragen voor deze prijs. De kandidaten kunnen zowel PRO leden als niet-PRO leden zijn. Een jurycommissie selecteert daaruit genomineerden. De genomineerde bedrijven, die al zilveren winnaar zijn, krijgen vervolgens de gelegenheid zich te presenteren. De jurycommissie maakt uiteindelijk een keuze. De winnaar wordt op het nieuwjaarsfeest van de PRO bekend gemaakt.

Waar moet de winnaar aan voldoen?

  • Het leveren of geleverd hebben van een bijzondere prestatie bij innoverende activiteiten;
  • Maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen
  • Integriteit: eerlijk ondernemen en zaken doen garandeert continuïteit
  • Innoverend: ondernemen met lef geeft een voorsprong
  • Moedig beleid bij economische tegenwind

Een waardevolle bijdrage leveren of geleverd hebben aan de werkgelegenheid:
• Stimuleren van opleiding en vorming werknemers
• Veerkracht tonen in moeilijke tijden

Promoten van Purmerend als vestigingsplaats:
• Goede bereikbaarheid zet Purmerend op de kaart
• Aansprekende commerciële activiteiten zorgen voor spin-off
• Gastvrijheid -> promotie van het vestigingsklimaat

De genomineerde levert meerwaarde voor het georganiseerde bedrijfsleven in de regio:
• Verbinden stimuleert regionale bedrijvigheid
• Kennis delen -> vergroot de som der delen
• Helpen -> eendracht maakt sterker

De jurycommissie bestaat uit 8 leden, de samenstelling is als volgt: 

– commissievoorzitter, secretaris PRO
– 2 bestuursleden PRO
– 2 ex-winnaars van de ondernemersprijs
– 2 PRO-leden, die op basis van expertise en/of verdienste worden verzocht
zitting te nemen
– 1 Prominente externe deskundige

Elk jaar wordt er een nieuwe commissie samengesteld, waarbij de PRO bestuursleden voor langere termijn roulerend zitting hebben.

De ondernemersprijs kent twee categorieën; de categorie groot en de categorie klein. De winnaars krijgen een maquette van de Melkwegbrug met daarin een inscriptie, een oorkonde met juryrapport én een geldbedrag van € 1.500,-. Dit bedrag is vrij te besteden door de winnaar. In de praktijk wordt dit bedrag meestal aan een goed doel binnen de regio geschonken.

Contact to Listing Owner

Captcha Code