logo

Purmerendse Regio Ondernemers

In de Regio

Om te komen tot een zo goed mogelijke belangenbehartiging voor het Waterlandse bedrijfsleven, wordt de PRO: daar waar nodig vertegenwoordigd door of bestuursleden of PRO: leden. Klik hier voor een afbeelding waarin een de relatie van de PRO: met de regio wordt weergegeven


VOWA (overlegorgaan van Waterlandse ondernemersverenigingen)
regio
De leden van de vereniging zijn de bedrijvenverenigingen in Waterland. Samen staan we sterker naar provinciale overheden en regionale overheden. Andereleden zijn bijvoorbeeld de IBEV (Edam-Volendam), de Beemster, Zeevang, Landsmeer en Waterland. 

Missie VOWA
VOWA streeft naar een economisch vitale regio in een kwalitatief goede omgeving, met een goede balans tussen wonen en werken en tussen verplaatsen en ontspannen. 

VOWA doet dit door:
- Bovenlokale belangenbehartiging; 
- Deskundigheidsbevordering; 
- Het bieden van de mogelijkheid tot netwerken; 
- Samen te werken met anderen die in de regio actief zijn.

Lokale belangenbehartiging is en blijft het domein van lokale ondernemersclubs, VOWA richt zich uitsluitend op bovenlokale zaken. Bovendien vormt VOWA voor bovenlokale partijen het aanspreekpunt voor alle Waterlandse ondernemers. Onderstaand vindt u de aangesloten partijen:
- PRO: Purmerendse Regio Ondernemers 
OFP Ondernemers Federatie Purmerend 
IBEV Industrie-en Bedrijvengroep Edam-Volendam 
- Ondernemersvereniging Zeevang 
- Ondernemend Volendam 
- AOV Beemster Ondernemers 
Bedrijvengroep Waterland (Monnickendam) 
VNO-NCW Noord-Holland West 
Kamer van Koophandel

Voorzitter van VOWA: Piet Hein Debets

 

 

Purmerendse Regio Ondernemers
Postbus 455
1440 AL Purmerend

Tel:     0299 - 411098
Mail:    info@pro-site.nl

pro-footer


© 2014
Purmerendse Regio Ondernemers