Nieuwe voorzitters van de PRO:

Nieuwe voorzitters van de PRO:

Het zijn en blijven voorlopig turbulente tijden. Maar met de stip aan de horizon en de eerste zonnestralen krijgt de burger weer moed. We zijn er echter nog niet. Daar waar de ene branche nog steeds de vruchten plukt, staat het water bij anderen inmiddels tot aan de lippen. En in een enkel geval zelfs erboven.

Ook binnen de gelederen van de PRO: was er de laatste tijd wat turbulentie ontstaan. Maar met een enthousiast en zo goed als nieuw bestuur ook een mooi moment om vooruit te kijken. En dat gaan wij doen, samen met onze nieuwe enthousiaste voorzitters, die staan de springen om juist nu de, spreekwoordelijke, koe bij de hoorns te pakken.

Het bestuur is erin geslaagd om opnieuw een voorzittersduo bereid te vinden zich in te zetten voor de PRO:. We zijn trots beide heren hier te mogen voorstellen: Hans Preeker en Henry Wassink. Hans is directeur/eigenaar van Claessens Erdmann architecten en designbureau in Amsterdam en Henry is eigenaar van ad68, creatieve reclameproducties, in Purmerend. Beiden zijn gepokt en gemazeld in het ondernemen, met een brede expertise die zeker een meerwaarde voor de PRO: en haar leden zal betekenen.

Over Henry:

De afgelopen periode heeft PRO: de eerste stappen gezet naar nòg meer zichtbaarheid. Niet alleen voor de leden maar ook voor niet-leden heeft de PRO: laten zien dat het veel meer is dan alleen een borrelclub.

Het wordt tijd om deze voortgang door te zetten en uit te breiden. De eerste imago-stappen zijn gezet met een nieuwe huisstijl (die mede door Henry en zijn reclame studio ad68, creatieve reclame producties tot stand is gekomen) en doorvertaling naar onder andere de website en social media. Maar we zijn er nog niet. “Hoog op de agenda staat om een belangrijkere gesprekspartner te worden in de alle uitdagingen die als Purmerendse ondernemer voor ons liggen”, aldus Henry. Hoogste tijd dus om de PRO: duidelijker op de kaart te zetten. Dit betekent dat het des te belangrijker is om de naamsbekendheid te vergroten. En de communicatie met de regio-ondernemers te vergroten. Henry staat dan ook te popelen om deze voortgang erin te houden.

Over Hans:

Als geboren en getogen Purmerender heeft Hans de stad uit zien groeien tot een levendige stad voor bewoners en ondernemers. En als inwoner van de Zuidoostbeemster is hij de verpersoonlijking van de aanstaande fusie van beide gemeenten. Na eerst 17 jaar bij Ahold gewerkt te hebben is hij nu met zijn bureau werkzaam in de retail, leisure, horeca en plekken waar die samenkomen.

“Het zijn bijzonder uitdagende tijden, niet alleen door de coronacrisis, maar vooral ook door alle uitdagingen die voor ons liggen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, de online en fysieke wereld, werk en onderwijs en mobiliteit om maar een paar thema’s te noemen. De nieuwe economische visie van de gemeente Purmerend en de ontwikkelingen in de Regio bieden volop kansen voor de toekomst. Maar een stad is pas een levende stad als daar ruimte is voor ondernemers en instellingen om zich te ontwikkelen. Daar een bijdrage aan leveren is wat mij drijft om me in te zetten voor de PRO”, zegt Hans

Goedkeuring

Alleen bestuursleden kunnen door het bestuur worden gekozen tot voorzitter. Bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Dit betekent dat strikt genomen moet worden gewacht tot de volgende algemene ledenvergadering, voordat de nieuwe voorzitters aan de slag kunnen. Het bestuur vindt dat onwenselijk en zou graag zien dat de nieuwe voorzitters zo snel mogelijk aan de slag gaan in het belang van de vereniging. Daarom stelt het bestuur voor dat Henry en Hans als ad-interim aan de slag gaan tot de volgende algemene ledenvergadering, daar zullen zij dan formeel tot bestuurslid worden voorgedragen. Bezwaren van leden tegen het vorenstaande, vernemen wij graag vóór 19 april 2021 via mailadres secretariaat@pro-site.nl

Wij danken jullie alvast voor de medewerking.

Namens het bestuur van de PRO: heten wij Henry en Hans van harte welkom!

U zult de komende periode nader met hen kennismaken.

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Contact to Listing Owner

Captcha Code